شركت برق و صنعت رايان در راستاي تكميل كادر نيروي انساني مورد نياز خود، جهت قراردادهاي بهره برداري تعداد ۱۸ نفر از آقايان در رشته هاي شغلي سيمبان، سيمبان راننده و راننده پايه يك از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه و گزينش، به ترتيب از بالاترين نمره به صورت قرارداد موقت كارگري با شرايط به شرح ذيل جذب مي‌نمايد.

شرايط عمومی

 • داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران
 • التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه
 • انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم. (ملاك عمل براي محاسبه تاريخ كارت پايان خدمت زمان برگزاري آزمون۰۸/ ۱۲/ ۱۳۹۸مي باشد).
 • تبصره: تحت هيچ شرايطي كارت معافيت پزشكي مورد قبول نمي‌باشد.
 • عدم اعتياد به مواد مخدر، روان گردان ها، دخانيات و مشروبات الكلي.
 • نداشتن سابقه محكوميت كيفري و ارائه گواهي عدم سوءپيشينه.
 • داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي وظايف محوله.
 • دارا بودن شرايط احراز شغل بر اساس آگهي.
 • نداشتن منع قانوني براي جذب و عدم تعهد خدمتي به ديگر سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي يا خصوصي.
 • احراز صلاحيت مورد نظر و تأييد گزينش شركت، پس از قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه.

 شرايط اختصاصی

 • داشتن مدرك تحصيلي مطابق جدول پيوست الزامي مي‌باشد.
 • تذكر: ملاك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل زمان برگزاري آزمون (۰۸/ ۱۲/ ۱۳۹۸)مي باشد و ملاك فراغت از تحصيل، تاريخ مندرج در گواهينامه موقت يا دانشنامه مي‌باشد.
 • وزن متناسب و برخورداري از سلامت جسماني و رواني، قدرت تحرك و توانايي انجام وظيفه و عدم استعمال دخانيات براي كليه مشاغل.
 • نداشتن مشكل بينايي، شنوايي، لكنت زبان، بيماري هاي خاص و يا حوادثي كه منجر به استفاده از پلاتين در اعضاي بدن شده‌باشد براي كليه مشاغل.
 • داشتن شرايط سني در هنگام برگزاري آزمون مورخ ۰۸/ ۱۲/ ۱۳۹۸ به شرح ذيل:
 • حداكثر ۲۷ سال تمام براي تمامي مشاغل (متولدين ۰۸/ ۱۲/ ۱۳۷۱ به بعد)
 • مدت انجام خدمت سربازي و يا سابقه كار مرتبط همراه با پرداخت حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي (حداكثر ۳ سال) به سقف سني افزوده خواهد شد.
 • پذيرفته شدگان داراي سابقه كار مرتبط، در شرايط برابر داراي اولويت مي‌باشند.
 • بومي بودن در استان خراسان جنوبي الزامي مي‌باشد (افرادي كه بومي شهرستان محل خدمت باشند در اولويت خواهند بود).

توجه مهم: این بخشی از آگهی استخدام شرکت برق و صنعت رایان می‌باشد. جهت مشاهده متن کامل آگهی فایل pdf زیر را مطالعه نمایید:
جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید

 • منبع خبر : ایران استخدام