اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان جنوبی (مناقصه گذار) در نظر دارد تامین بخاری گازی کم مصرف هرمتیک هوشمند برای تعدادی از مدارس سطح استان خراسان جنوبی را براساس قانون برگزاری مناقصات به تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان واجد شرایط واگذار نمایئد.

  • منبع خبر : آوا