این شرکت در نظر دارد مناقصه‌ای با موضوع ذیل برگزار نماید:

  • منبع خبر : روزنامه امروز خراسان جنوبی