شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه‌ای به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

  • منبع خبر : امروز خراسان جنوبی