شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به برگزاری مناقصه‌ی اجرای سردرب ضلع شرقی (ورودی قوسی) پارک جنگلی بیرجند به شرح جدول ذیل اقدام نمیاد.

  • منبع خبر : آوا