سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به برگزاری مزایده املاک مشروحه ذیل در قالب اجاره به شرح جدول اقدام نماید.

  • منبع خبر : آوا