مجموع آرای مأخوذه در حوزه نهبندان و سربیشه ۵۲ هزار نفر بوده است.

فرماندار نهبندان ادامه داد: از مجموع آرای مردم مصطفی نخعی با ۱۷ هزار و ۳۴۱ رأی به عنوان نماینده منتخب مردم سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

وی بیان کرد: بعد از وی به ترتیب محمدرضا رئیسون ۱۴ هزار و ۱۶۷ رأی، نظر افضلی ۱۰ هزار و ۴۲۶ رأی، مهدی فرجامی فر هشت هزار و ۵۱۰ رأی، مرضیه مینایی ۳۹۱ رأی و محمد محمودی ۲۲۳ رأی کسب کردند.

به گفته بیکی، میزان مشارکت مردم سربیشه و نهبندان در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۸۰ درصد بوده است.

  • منبع خبر : مهر