به گزارش نگاه خراسان جنوبی، مدیر تعاون روستایی استان گفت: زعفران امسال کشاورزان استان از ۲۰آبان تا ۳۰آذر به صورت حمایتی توسط چهار عامل خرید ثابت در شهرستان‌های بیرجند، قاین سرایان و فردوس و یک عامل خرید موقت در بشرویه خریداری شد.

ضیائیان احمدی افزود: در این مدت ۴تُن و ۴۷۷کیلوگرم زعفران در دو لول پوشال مرغوب و نگین از کشاورزان استان خریداری شد که تا کنون ۳تُن و ۵۷۴کیلوگرم خرید آن قطعی شده استکه این رقم ۷۵درصد در مقایسه با پارسال افزایش دارد.  

وی گفت: از مجموع مقدار نهایی شده نیز یک تن و ۲۶کیلوگرم زعفران لول نگین بوده که که ۱۳میلیون تومان به ازای هر کیلوگرم به کشاورزان پرداخت می شود که مجموعا ۱۳میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان برای این مقدار زعفران پرداختخواهد شد.  

مدیر تعاون روستایی استان افزود: مقدار زعفران باقیمانده به مقدار ۲تُن و ۵۴۹کیلوگرم از نوع زعفران پوشال مرغوب بوده که دارای ارزش ۲۸میلیارد تومان است.

وی گفت: در خرید حمایتی امسال، قیمت هر کیلوگرم زعفران پوشال مرغوب ۱۱میلیون تومان و هر کیلوگرم زعفران نگین ۱۳میلیون تومان تعیین شده بود که به طور متوسط ۱۵تا۲۰ درصد بالاتر از قیمت فعلی موجود در بازار است.

مدیر تعاون روستایی استان افزود: طریقه پرداخت طلب کشاورزان نیز ۳۰درصد بعد از نهایی شدن خرید است که در این راستا ۶میلیارد تومان به حساب این سازمان واریز که در چند روز آینده به ترتیب ثبت در سامانه به حساب زعفران کاران پرداخت می می شود.

ضیائیان احمدی افزود: ۷۰درصد مابقی نیز بعد از مدت ۳ماه در صورت رضایت کشاورزان و قطعی شدن معامله به حساب کشاورزان واریز می شود.

وی گفت: در صورت افزایش قیمت زعفران در مدت سه ماه زعفران کاران می توانند نسبت به عودت زعفران خود اقدام کنند.

  • منبع خبر : صدا و سیما