سید محسن نصیرایی نگاه خراسان جنوبی گفت: در راستای آمادگی هر چه بیشتر این مدیریت برای مقابله با ملخ صحرایی،  برنامه توانمندسازی ناوگان سمپاشی  شامل تعمیر، تجهیز و راه اندازی آزمایشی سم پاش‌های بخش دولتی در دستور کار این مدیریت قرار دارد. 

وی بیان کرد: با همکاری اداره منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست،  امور عشایر، بخشداریها و نیروهای بسیج مردمی در نیمه نخست سال در سطح ۳ هزار و۳۳۲ هکتار اقدام به مبارزه شیمیایی علیه حشره بالغ پروازی و سنین مختلف پورگی ملخ صحرایی کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی درمیان تصریح کرد: هم اکنون نیز با تجهیز ناوگان سم پاشی و تشکیل اکیپ‌های دیده بانی برای بررسی وضعیت حضور آفت در باغات، مزارع، مراتع و کانون‌های آلودگی به آفت، آمادگی کامل در برابر هجوم احتمالی  ملخ صحرایی را دارد.

نصیرایی افزود: براساس گزارش کارشناسان امر، آفت ملخ صحرایی حداقل تا سه سال آینده در منطقه حضور خواهد داشت و هر سال با هجوم گسترده تری مواجه خواهیم بود.

وی گفت: خسارت ناشی از حمله ملخ صحرایی در سطح گسترده از لحاظ اقتصادی وامنیت غذایی یک بحران جدی است؛ لذا مسئولین استانی امر باتوجه به قیمت بالا و فزاینده سموم شیمیایی مبارزه با آفت ملخ صحرایی و حجم بالای مصرفی این سموم در واحد سطح و گستردگی بسیار بالای سطح مبارزه از اکنون برنامه ریزی اعتباری و اجرایی را داشته باشند.

نصیرائی ضمن تشکر ویژه از فرمانداری شهرستان به عنوان متولی ستاد بحران در امور مختلف هماهنگی برای مبارزه با ملخ صحرایی، خاطرنشان کرد: هجوم آفت ملخ صحرایی در حدی گسترده و وسیع است که بدون همکاری و بسیج عمومی مردم و مسئولین قابل مبارزه و جمع کردن نخواهد بود.

  • منبع خبر : ایسنا