به گزارش نگاه خراسان جنوبی ، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی در جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا با اشاره به خطر عادی انگاری  در شیوع بیماری کرونا گفت: مردم و مسئولان باید بدون عادی انگاری و در فضایی هم راستا، وضع استان را بهبود بخشند.

https://birjand.iribnews.ir/files/fa/news/1399/10/29/5909662_964.jpg

خوش خبر با اشاره به اینکه در رعایت دستورالعمل ها، تابع ستاد ملی هستیم، گفت: برای مدیریت شیوع کرونا در استان، تصمیماتی براساس شرایط موجود لحاظ می‌گردد که البته ناقض مصوبات کشوری نیست.  

وی با تاکید بر پرهیز از تجمعات و دورهمی ها، گفت: رعایت ضوابط بهداشتی در برگزاری اجتماعات رسمی بسیار مهم است، گفت: رعایت فاصله فیزیکی در برگزاری جلسات مجوز دار باید به فرهنگ تبدیل شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه فرهنگ سازی در مدیریت بیماری کرونا باید مستمر باشد، گفت: اگر چه امروز مردم از سواد بالایی در مواجهه با بیماری کرونا برخوردارند اما، استمرار رعایت دستورالعمل‌های برای سلامت مردم که بزرگترین سرمایه ما هستند، ضروری است.

خوش خبر با اشاره به موفقیت بزرگ تغییر وضعیت شیوع کرونا در استان در نتیجه مدیریت بیماری کرونا گفت: رسیدن به شرایط مطلوب استان، نتیجه مشارکت بالای مردم و حضور مؤثر دستگاه‌های عضو ستاد است.  

وی به وضع بازگشایی مدارس در استان اشاره کرد و گفت: در خصوص نحوه بازگشایی مجدد مدارس یا استمرار وضع فعلی، سخنگوی ستاد ملی اعلام نظر خواهد کرد.

معاون استاندار با تاکید بر لزوم بازرسی هوشمند از اصناف، افزود: بازرسی از اصناف باید هوشمندانه صورت بگیرد و اگر این اتفاق نبیفتد می‌تواند زمینه ساز ایجاد پیک چهارم بیماری در استان باشد.
خوش خبر به افزایش آمار بیماران سرپایی کرونا در استان در چند روز اخیر اشاره کرد و گفت: این مسئله باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

  • منبع خبر : صدا و سیما