پنج شنبه, ۱۴ اسفند , ۱۳۹۹ Thursday, 4 March , 2021
قلعه فورگ | نگاه خراسان جنوبی
مرمت و استحکام بخشی برج و حصار قلعه فورگ شهرستان درمیان ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

مرمت و استحکام بخشی برج و حصار قلعه فورگ شهرستان درمیان

مرمت و استحکام بخشی و رفع خطر برج و حصار قلعه فورگ شهرستان درمیان به پایان رسید.