مناقصه سپاه انصارالرضا (ع)
مناقصه سپاه انصارالرضا (ع)

مجری طرح‌های عمرانی سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه ذیل را برگزار نماید:

مجری طرح‌های عمرانی سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه ذیل را برگزار نماید:

  • منبع خبر : آوا