فراخوان مناقصه عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس
فراخوان مناقصه عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی در نظر دارد اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمان‌کاران دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار نماید.

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی در نظر دارد اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمان‌کاران دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار نماید.

  • منبع خبر : روزنامه امروز خراسان جنوبی