سالانه ۹۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می شود
سالانه ۹۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می شود

رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران اظهار داشت: اکنون قیمت هر کیلوگرم زعفران ۳۱ تا ۳۸ میلیون تومان برحسب کیفیت و درجه بندی از تولیدکنندگان خریداری می شود. برای فروش نیز با توجه به آزمایش، سورت و بسته بندی با ۵ درصد سود در دنیا تحویل می دهیم. این در حالی است که سود صادرکننده زعفران […]

رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران اظهار داشت: اکنون قیمت هر کیلوگرم زعفران ۳۱ تا ۳۸ میلیون تومان برحسب کیفیت و درجه بندی از تولیدکنندگان خریداری می شود. برای فروش نیز با توجه به آزمایش، سورت و بسته بندی با ۵ درصد سود در دنیا تحویل می دهیم. این در حالی است که سود صادرکننده زعفران باید بین ۱۰ تا ۲۰ درصد محاسبه شود؛ اما به دلیل مشکلات مختلف این مهم رخ نمی دهد. وی تصریح کرد: نحوه زعفرانی که صادرکنندگان از کشاورزان خریداری می کنند، با زعفرانی که قاچاقچی خریداری می کند تفاوت دارد، زیرا صادرکننده ما زعفران درجه یک را خریداری می کند و تا زمانی که آزمایشگاه کیفیت و درجه بندی آن را تایید نکند، مبلغی به کشاورز پرداخت نمی شود؛ اما روی کار قاچاقچی نظارتی نیست و آنها هر نوع زعفران را خریداری کرده و به صادر کننده تحویل می دهند. میری گفت: اکنون قیمت فروش هر کیلوگرم زعفران نگین درجه یک ایران بین ۸۰۰ تا ۸۵۰ دلار در جهان توسط صادرکنندگان به فروش می رسد، در حالی که زعفران قاچاق با نرخ بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ دلار به فروش می رسد که بی کیفیت بودن آن می تواند در جایگاه ایران تاثیرگذار باشد. وی افزود: در حال حاضر صادرکننده ما برای بازگشت ارز به کشور با مشکلات جدی روبروست، زیرا قیمت دلار آزاد ۵۰ هزارتومان است و صادرکننده باید ۱۲۸۳ دلار نرخ بار گمرکی پرداخت کند مشکل آنجایی ایجاد می شود که صادرکننده ما بابت هر کیلوگرم زعفران بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان هزینه می کند که رقم قابل توجهی است. رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران عدم فعالیت صادرکنندگان را به نفع قاچاقچیان دانست و تصریح کرد: اکنون سالانه ۹۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می شود که این حجم از قاچاق قابل قبول نیست.