پیش بینی استفاده ۱۰هزار دانش آموز، از سرویس مدارس
پیش بینی استفاده ۱۰هزار دانش آموز، از سرویس مدارس
پیش بینی می‌شود، حداقل ۱۰ هزار دانش آموز در خراسان جنوبی متقاضی استفاده از سرویس‌های حمل و نقل دانش آموزی در سال تحصیلی جدید باشند.

به گزارش پایگاه خبری نگاه شرق به نقل ازخبرگزاری صدا و سیما، سید علیرضا موسوی نژآد افزود: سرویس‌های مدارس باید به صورت دو جانبه با مدیران مدارس و اولیا تعامل داشته و ملزم به وقت شناسی و رعایت اصول اسلامی و اخلاقی هستند.

وی گفت: ساماندهی مطلوب سرویس‌های حمل و نقل دانش آموزی با هدف بهره مندی حداکثری دانش آموزان متقاضی، انجام شده و گامی برای کاهش دغده‌های آموزشی و تربیتی دانش آموزان و اولیا به شمار می‌رود.

 موسوی نژآد بر برنامه ریزی دقیق و سنجیده برای ساماندهی سرویس‌های مدارس خراسان جنوبی در سال تحصیلی جدید، تأکید کرد و افزود: برای دستیابی به بهترین نتیجه در ساماندهی سرویس مدارس، ضرورت دارد تمام دستگاه هاو نهاد‌های مرتبط با مدیران مدارس تعامل سازنده داشته باشند.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، تأکید کرد: به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی، آسیب هاو رفع نواقص، برنامه ریزی لازم در امر نظارت دقیق بر نحوه‌ی عملکرد سرویس‌های دانش آموزی توسط اعضای کارگروه ماده۱۸ شهرستان‌ها و مناطق استان با همکاری انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه‌ها انجام شود.