تسریع در رسیدگی به وضعیت گرد و غبار خراسان جنوبی با اختصاص اعتبارات ویژه
تسریع در رسیدگی به وضعیت گرد و غبار خراسان جنوبی با اختصاص اعتبارات ویژه
دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار کشور در خصوص اختصاص اعتبارات پدیده گرد و غبار و حضور در خراسان جنوبی قول مساعد داد.

به گزارش پایگاه خبری نگاه شرق، اسدالله حاتمی، روز گذشته ۸ شهریور و در آخرین روز از هفته دولت با حضور در سازمان مرکزی با دبیر ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار در کشور دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش ایسنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی، هدف از این دیدار را وضعیت بحرانی گرد و غبار در استان و ارائه گزارش عملکرد استان در برگزاری کارگروه شرایط اضطرار گرد و غبار و اقدامات صورت گرفته در تصویب برنامه جامع گرد و غبار و پیگیری اختصاص اعتبارات ویژه در این حوزه عنوان کرد.

وی گفت: با توجه به حساسیت موضوع، از دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار کشور دعوت می‌کنیم تا با حضور در خراسان جنوبی در خصوص اختصاص اعتبارات ویژه در سال جاری جهت مدیریت پدیده گرد و غبار در استان برنامه ریزی و تصمیم گیری کند.

علی محمد طهماسبی،  دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار کشور نیز با اشاره به وضعیت گرد و غبار در استان و اقدامات مؤثر و ارزشمند انجام شده توسط این اداره کل در استان، در خصوص اختصاص اعتبارات پدیده گرد و غبار و حضور در استان قول مساعد داد.

این سومین دیدار مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با دبیر ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار در کشور از ابتدای سال تاکنون جهت تشریح وضعیت استان و پیگیری اعتبارات ویژه در حوزه گرد و غبار است.

همچنین حاتمی به منظور پیگیری اخذ مجوز فعالیت واحدهای مشمول ارزیابی زیست محیطی در استان و در راستای توسعه پایدار،  با حضور در سازمان مرکزی، در جلسه کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان شرکت کرد. وی در این نشست گفت: واحدهای صنعتی و یا معدنی مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی در کمیته استانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و پس از تایید در این مرحله به کمیته فنی دفتر ارزیابی سازمان ارسال و پس از تکمیل و تایید به کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان ارسال و در این مرحله، طرح مورد بررسی نهایی و در صورت تایید نهایی قرار گرفته و مجوز فعالیت برای آن  واحد صادر می‌شود.