۱۶۴ دانش آموز خراسان جنوبی مشهدی شدند
۱۶۴ دانش آموز خراسان جنوبی مشهدی شدند
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از اعزام ۱۶۴ دانش آموز پسر استان در قالب طرح روا به مشهد مقدس خبر داد.

موسوی نژاد مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اعزام ۱۶۴ دانش آموز پسر استان در قالب طرح روا به مشهد مقدس گفت: این دانش آموزان  با ۴ دستگاه اتوبوس اعزام شدند.

او افزود: ۳ دستگاه اتوبوس از بیرجند و یک دستگاه اتوبوس از طبس اعزام شد.

موسوی نژاد تصریح کرد: در این دوره آموزشی ۴ روزه، دانش آموزان آموزش‌های لازم را در خصوص مسائل اعتقادی و پاسخگویی به شبهات فرا خواهند گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه پیش از این نیز ۲۰۰ دانش آموز دختر این آموزش‌ها را فراگرفته اند گفت: دانش آموزان پس از این دوره به صورت کنشگر در سطح مدارس استان فعالیت خواهند داشت.