۶۳۴ بانوی صنعتگر تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند/ پرداخت ۲ برابر حق بیمه از سوی دولت
۶۳۴ بانوی صنعتگر تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند/ پرداخت ۲ برابر حق بیمه از سوی دولت
مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر خراسان جنوبی گفت: ۶۳۴ بانوی فعال در حوزه صنایع دستی استان با پرداخت حق بیمه، تحت پوشش این صندوق هستند.

اسدی مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر خراسان جنوبی گفت: با اجرای طرحی تحت عنوان خوشه‌های صنایع دستی در تیر سال ۹۹، حدود ۳ هزار نفر از بانوان فعال در حوزه صنایع دستی استان تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند که هم اکنون بیمه ۶۳۴ نفر فعال است.

او افزود: در یک سال اول حق بیمه از سوی دولت پرداخت شد و امسال حق بیمه این بیمه شدگان به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در سال رسیده است.

اسدی با اشاره به اینکه ۲ برابر این حق بیمه را دولت پرداخت می‌کند، اظهار کرد: بیمه شدگان در این طرح در سطح ۶ بیمه شدگان این صندوق هستند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر خراسان جنوبی بیان کرد: بازنشستگی، از کارافتادگی، پرداخت مستمری به بازماندگان و انتقال سابقه به سایر صندوق‌ها (تأمین اجتماعی) از جمله مزایای عضویت در این گروه بیمه‌ای است.

او تصریح کرد: ۲ هزار و ۳۶۶ از بیمه شدگان حق بیمه خود را پرداخت نمی‌کنند که بیمه آن‌ها قطع شده و می‌توانند با مراجعه به کارگزاری‌های صندوق، نسبت به فعالسازی دوباره بیمه و پرداخت حق بیمه اقدام کنند.