برگزاری استارتاپ برق و الکترونیک در دانشگاه علمی کاربردی/ رشته های دانشگاه علمی کاربردی منطقه ویژه براساس نیاز جامعه
برگزاری استارتاپ برق و الکترونیک در دانشگاه علمی کاربردی/ رشته های دانشگاه علمی کاربردی منطقه ویژه براساس نیاز جامعه
رئیس دانشگاه جامع علمی کابردی خراسان جنوبی گفت: به همت دانشگاه علمی کاربردی در منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی استارتاپ برق و الکترونیک برگزار شد و رشته های موجود در دانشگاه علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی استان براساس نیاز جامعه است.

به گزارش پایگاه خبری نگاه خراسان جنوبی،حبیب آتش روز در استارتاپ برق و الکترونیک اظهارداشت: امروز میزبان استارتاپ برق و الکترونیک هستیم که به همت مرکز جامع علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی استان برگزار شد.
وی با بیان اینکه در حوزه استارتاپ ها حرف و سخن بسیار زیاد است گفت: اگر قرار باشد اموزش و پاسخی برای نیازهای جامعه داشته باشیم،بدون شک به امکانات ، تجهیزات نیاز دارد چرا که آموزش نیاز به تجهیزات دارد.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی با بیان اینکه امکانات و تجهیزات با منابع مهیا میشود افزود:صنعتی وجود ندارد که امکانات و تجهیزات نداشته باشد و کاری که آموزش های مهارتی انجام میدهند استفاده از امکانات و تجهیزات را تسهیل می کند.
آتش روز با بیان اینکه آموزش های علمی کاربردی مقداری متفاوت اما براساس شغل تعریف میشود افزود: رشته هایی که در جوار صنعت ایجاد شده است در راستای اشتغال است.
وی ادامه داد: رشته های دانشگاه علمی کادبردی در منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی که در جوار صنعت است براساس نیاز و ایجاد شغل است خیلی از این رشته ها که در دانشگاه علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی استان وجود دارد دانشجو حین و یا در ابتدای تحصیل وارد بازار کار میشود و بسیاری از پرونده ها را که بررسی میکنیم میزان اشتغال دانشجو بالاست.

  • نویسنده : انصاری