«زیرکوه» قهرمان مسابقات بومی و محلی خراسان‌جنوبی
«زیرکوه» قهرمان مسابقات بومی و محلی خراسان‌جنوبی
جشنواره ورزش‌های بومی و محلی خراسان‌جنوبی (جام پرچم) با قهرمانی تیم شهرستان زیرکوه به پایان رسید.

جشنواره ورزش‌های بومی و محلی خراسان‌جنوبی (جام پرچم) با قهرمانی تیم شهرستان زیرکوه به پایان رسید.

 در این جشنواره ۱۶ تیم از ۹ شهرستان خراسان‌جنوبی در ۵ رشته بومی و محلی و ورزش‌های آیینی به میزبانی شهرستان زیرکوه با هم به رقابت پرداختند.

 در پایان این جشنواره تیم های زیرکوه، سربیشه و بیرجندبه ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.