اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی برگزیده کشوری است
اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی برگزیده کشوری است
اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی به عنوان یکی از برگزیده های کشوری در نمایشگاه ملی کسب و کارهای کتابخانه ای در مشهد شرکت می کند.

اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی به عنوان یکی از برگزیده های کشوری در نمایشگاه ملی کسب و کارهای کتابخانه ای در مشهد شرکت می کند.

به گزارش خبرگزاری نگاه خراسان جنوبی، پس از اجرای موفق نشست ها و فعال شدن برخی کسب و کارهای خرد کتابخانه محور در خراسان جنوبی، در ارزیابی های انجام شده این استان حائز رتبه برتر جهت شرکت در نمایشگاه کشوری کتابخانه های عمومی و کسب و کارهای کوچک به میزبانی مشهد مقدس شد. محمود حاجی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ضمن اعلام این خبر افزود بیش از ده رسته از مشاغل خرد خانگی شامل بلوچی دوزی، عرقیات، خیاطی، تریکو بافی، تهیه کیک و شیرینی جات خانگی در کتابخانه های عمومی توسط اعضای مجرب به سایر اعضا انجام شده است و با این آموزش بخشی از اعضا امکان کسب و کارهای خانگی یافته اند به همین دلیل از این اداره کل به منظور حضور و اشتراک تجربیات دعوت شده است. این نمایشگاه روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری به میزبانی خراسان رضوی در کتابخانه مرکزی امام خمینی مشهد برگزار می شود.

  • منبع خبر : نگاه خراسان جنوبی