هر سه شنبه، فرصت معرفی یکی از بانوان هنرمند و کارآفرین استان
هر سه شنبه، فرصت معرفی یکی از بانوان هنرمند و کارآفرین استان
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی گفت: سه شنبه هر هفته، یکی از بانوان هنرمند و کارآفرین استان معرفی می شود. بر اساس این برنامه، ضمن معرفی بانوان هنرمند و کارآفرین استان، حوزه های فعالیتی آنها نیز اطلاع رسانی می شوند.

فرشته اسدزاده مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی گفت: سه شنبه هر هفته، یکی از بانوان هنرمند و کارآفرین استان معرفی می شود.

اسدزاده با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: بر اساس این برنامه، ضمن معرفی بانوان هنرمند و کارآفرین استان، حوزه های فعالیتی آنها نیز اطلاع رسانی می شوند.

وی تصریح کرد: پیرو حضور بانوان هنرمند و کارآفرین در نمایشگاه “ایده، خانه، فن بازار” استان، ظرفیت بسیار قابل توجهی از بانوان هنرمند و کارآفرین شناسایی شدند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری با تأکید بر ضرورت معرفی این ظرفیت های کم نظیر، اظهار داشت: معرفی این افراد به تسهیلگران و کنشگران اقتصادی می تواند دسترسی آنها به بازارهای بزرگ را تسهیل نماید.

اسدزاده متذکر شد: معرفی بانوان هنرمند و کارآفرین در راستای عرضه توانمندی ها و ارائه تولیدات بسیار فاخرشان در زمینه های صنایع دستی، محصولات کشاورزی و … می تواند به درآمدزایی خانواده ها و در نتیجه توسعه خراسان جنوبی بینجامد.

به گفته وی؛ برای نیل به این هدف، برنامه معرفی بانوان توانمند استان در دستور کار دفتر بانوان قرار گرفت و از این پس هر سه شنبه یکی از هنرمندان و کارآفرینان عزیز خراسان جنوبی معرفی می شوند.

وی اظهار امیدواری کرد: این برنامه بتواند در راستای معرفی هر چه بیشتر توانمندی های خراسان جنوبی مؤثر و مفید باشد.

  • نویسنده : سید علی اسلامی
  • منبع خبر : روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی